Archive

An Academy from Island to Continent.

“A before”-Interview with Mikkel Bogh, new rector
of the Royal Academy of Fine Art
in Copenhagen from the 1st of October 2005

by Charlotte Brüel, editor of Visual Art Politics

Read the interview
Video interview.

(In Danish)

Idéen om hvad en kunstuddannelse er

Interview med Mikkel Bogh, pr. 1. oktober 2005 ny rektor for Det Kongelige Kunstakademi i København.

Klik her for at se interviewet
PDF version af samme interview